Energetische therapie

Energetische therapie is de verzamelnaam voor alle therapievormen die werken met energieën, intentiekracht, healing of andere spirituele methodes. Deze groep van therapievormen is zeer uitgebreid.

Het gemeenschappelijk doel van de energetisch therapeut is het behandelen van blokkades en verstoringen, het lichaam en de geest opnieuw in balans brengen en vaak het zelfhelend vermogen stimuleren. Vaak wordt ook de term alternatieve therapie of alternatieve therapeut gebruikt.

Energetische therapie is een natuurlijke behandelwijze waarbij geen medicijnen gebruikt worden. Het zelfhelende mechanisme van het lichaam wordt geactiveerd, hierdoor worden blokkades opgeheven en kan de energie beter door je lichaam stromen.

Healing, wat is dat?

Alles is energie. Bij verstoringen of blokkades van energie kunnen er op verschillende plekken ophopingen of tekorten van energie ontstaan, die zich kunnen manifesteren als lichamelijke, emotionele en/of mentale klachten (dit kan soms worden gediagnostiseerd als een ziekte).

Healing een overdracht van Universele lichtenergie, de bron van alle intelligentie, naar een ontvanger.  De healer kanaliseert deze lichtfrequentie naar de ontvanger, waardoor healing kan ontstaan. 

De term Healing komt het uit Engels, en betekent heling. Heling kan op diverse manieren plaatsvinden. Zo helen chirurgen vaak het lichaam door er letterlijk in te snijden. Er bestaan ook andere vormen van heling. Reguliere psychologen werken bijvoorbeeld vaak aan heling op mentaal vlak. Meestal wordt er met healing een heling bedoeld die zowel je ziel (spirituele kern), gedachten, emoties en lichaam met elkaar in balans brengt.


Raadpleeg daarom bij klachten ook altijd een arts: heling is een aanvulling op de reguliere zorg (geen vervanging).

Effect healing

De effecten op het fysieke, emotionele en mentale vlak van de cliënt kunnen meteen of op langere termijn (bijvoorbeeld na meerdere sessies) waarneembaar zijn. Symptomen kunnen verminderen en mogelijk verdwijnen.


Het is echter een groot misverstand dat er door heling altijd een letterlijke genezing plaatsvindt, dat de oorzaak van ziekte wordt weggenomen en de klacht 100% verdwijnt. Alhoewel dit kan, is dit niet het doel van heling: het doel van heling is om iemand weer in contact te brengen met zichzelf en om zijn/haar zielsenergie weer optimaal te laten stromen. Zodat iemand weer lekker in zijn vel zit, en om kan gaan met hetgeen er Is.